Concito

U heeft Flash nodig om dit intro te kunnen bekijken.

U kunt Flash hier gratis downloaden en installeren.

Klik hier om het intro over te slaan.

U wordt binnen enkele momenten vanzelf doorverwezen naar onze homepage.

Concito Vastgoed BV

Concito Vastgoed BV is specialist in woningbeleggingen. Het beleggingsresultaat van opdrachtgever staat centraal. Wij bieden uiterste zorgvuldigheid en spelen snel in op veranderende marktontwikkelingen. Met ruime ervaring en creativiteit wordt op maatschappelijk verantwoorde wijze gewerkt naar het maximaliseren van het rendement.

Verkoopcoördinatie

management verkoopproces individuele woningen

Concito Vastgoed is een ervaren organisatie, waarbij wij als landelijke verkoopcoördinator worden ingezet om de gehele verkoopstructuur op te zetten en aan te sturen en de individuele verkopen van voormalige huurwoningen te begeleiden.

Wij nemen de volledige zorg uit handen van de opdrachtgever, vanaf de huuropzegging tot en met het passeren van de akte van levering. In dit traject bewaken wij met veel aandacht en enthousiasme het gehele proces. Wij houden onder andere nauw contact met de diverse makelaars en beheerders, zijn gespitst op de juridische en bouwkundige aspecten en passen per woning de juiste marketingstrategie toe. Ook geven wij advies op welke wijze de woningen ‘cosmetisch’ verkoopklaar gemaakt kunnen worden en wij kunnen desgewenst de begeleiding hiervan verzorgen.

Wij stellen alles in het werk om te zorgen dat de woning van opdrachtgever wordt verkocht en niet die van de 'buurman'. Uit de afgelopen jaren is gebleken dat Concito Vastgoed geen kostenpost is voor de opdrachtgever. De verkoopresultaten bewerkstelligd door ons kantoor, liggen gemiddeld hoger dan de afgegeven leegwaarden van de makelaars.

Aan- en verkoopbegeleiding woningbeleggingen

Concito Vastgoed heeft diverse partijen begeleid bij de aan- en verkoop van woningbeleggingen. Tevens hebben wij vele complexen onderzocht die werden aangeboden bij grote inschrijvingen. Gezien de jarenlange ervaring kunnen wij goed in kaart brengen welke partijen op dit moment de beste kandidaten zouden kunnen zijn voor een bepaald type onroerend goed in combinatie met de regio.

Tevens hebben wij ervaring met het begeleiden van complete ‘tenders’. Zo hebben wij gezamenlijk gewerkt met een fonds onder toezicht van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit).

portefeuillemanagement en verkoopstrategie

Het team geeft uiteenlopende adviezen op het gebied van portefeuillemanagement en verkoopstrategieën van woningbeleggingen.

Zo hebben wij een rekenmodel ontwikkeld met zeer veel parameters. Dit rekenmodel kan goed inzichtelijk maken welk woningcomplex ten opzichte van een ander complex (na bijvoorbeeld 10 jaar) het beste rendeert tussen direct complexmatig verkoop, uitponden of doorexploiteren. De uitkomsten zijn verrassend uiteenlopend! Hiermee kunnen wij partijen goed ondersteunen om de juiste beslissing te nemen.

De mensen

Het team van Concito Vastgoed bestaat uit gediplomeerde makelaars en beschikt over jarenlange ervaring in de woningbeleggingen en makelaardij. Door de goede balans tussen accuratesse, creativiteit, commerciële en juridische kennis wordt het beleggingsresultaat van de opdrachtgever met uiterste zorgvuldigheid geoptimaliseerd.